CENNÍK FOTOGRAFOVANIA

 • RANDE: 130 € v rámci jednej lokality.
 • PRÍPRAVY A ODOBIERKA: 140 €.
 • PÁROVÉ FOTOGRAFOVANIE: 150 € v rámci jednej lokality.
 • OBRAD, GRATULÁCIE, SKUPINOVÉ FOTOGRAFOVANIE: 160 € pre svadby so základným počtom hostí neprevyšujúcim 40 ľudí. Za každú ďalšiu desiatku hostí platíte 10 € navyše.
 • HOSTINA: do 21:00 platíte 150 €. Za každú ďalšiu hodinu platíte 30 €.

Iné požiadavky budú ocenené samostatne.

Pri vzdialenosti lokality ktoréhokoľvek z vyššie uvedených fotografovaní nad 25 km od sídla účtujeme 0,25 €/km.

Ceny sú priebežne aktualizované s ohľadom na aktuálnu výšku inflácie a tempo jej nárastu. Nakoľko sa  zatiaľ jej pokles neočakáva, tak pri rezervácii termínu na viac ako 3 mesiace dopredu bude Váš doplatok v okamihu Vašej svadby voči prijatej zálohe vyšší v súlade s nárastom cien. Táto skutočnosť bude obsiahnutá aj v zmluve.

ČO VÁM DODÁME

Odovzdávame všetky technicky akceptovateľné fotografie. A to i v prípade, že sa vyskytnú čo i len dve značne podobné. Nie preto, aby sme Vás ohúrili ich množstvom, ale preto, že Vám chceme sprostredkovať všetky zachytené emócie.

Množstvo odovzdaných fotografií bude preto úmerné počtu hostí a búrlivosti ich nálady.

Výsledné fotografie Vám dodáme po aplikácii základných úprav v digitálnom  formáte „jpg“ v dvoch veľkostiach:

 • v rozlíšení postačujúcom pre webové prezentácie
 • v rozlíšení dostatočnom aj pre veľkoformátovú tlač.

Po zaplatení zvyšku ceny v súlade so zmluvou Vám ich odovzdáme na USB nosiči alebo si ich môžte stiahnuť prostredníctvom dohodnutej on-line služby.

Fotografie odporúčame kvalitne vytlačiť (veď viete, “papier nepustí”). Ich výber však ponechávame zásadne na Vás.

Zároveň Vám ponúkame:

 • tlač na archívny fotografický papier a to od formátu 10 x 15 cm do formátu 20 x 30 cm (prémiový alebo fine art)
 • veľkoformátovú tlač na prémiové alebo fine art papiere a plátna.

Veľkoformátové papierové výtlačky Vám ďalej dokážeme zarámovať do drevených alebo hliníkových rámov. Výtlačky na plátne sú buď samonosné alebo ich je taktiež možné rámovať. Vznikne tak fotoobraz. Stačí, ak Vašu fotografiu v dostatočnom rozlíšení nahráte do konfigurátora fotoobrazov a môžete si ho začať sami tvoriť v on-line prostredí.

Pri akejkoľvek forme zhmotnenia Vašich fotografií u nás máte 10% zľavu voči aktuálnym cenám.

AKO SA DOHODNEME

Najprv si napr. zavoláme. Potom sa fyzicky stretneme. Buď tam, kde chcete Vy, alebo v našom fotoateliéri, kde Vám zároveň môžem predstaviť možnosti tlače a tvorby fotoobrazov. Pritom si môžme potykať.

Pohovoríme si o:

 • Vašich úmysloch, predstavách a zvykoch
 • lokalitách príprav, párového fotografovania, sobáša i hostiny
 • časovom a organizačnom harmonograme
 • vymeníme potrebné kontakty
 • vymyslíme záložný plán v prípade nezvládnuteľného počasia
 • vypočítame výslednú cenu.

Vy si následne premyslíte, či ideme do toho spolu. Ak áno, spíšeme zmluvu, zaplatíte zálohu a budeme sa tešiť na deň „D“.